KARAKTERISTIK PENDUDUK

  11 April 2017  |  DESA BLIMBINGSARI

1. Jumlah penduduk Desa                   : 4.740     Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga ( KK )       : 2.023     KK

a. Laki-laki                                 :  2.334     Jiwa

b. Perempuan                            :  2.406     Jiwa

             2.   Jumlah KK Krajan                         :      761     KK

                    Jumlah KK Pecemengan              :      525     KK

                    Jumlah KK Tegal                         :      518     KK

                    Jumlah Bentengan                       :      219     KK

             3.   Jumlah penduduk berdasarkan  suku/etnis

a. Osing                                                        :   3.632 jiwa

b. Jawa                                                         :    423   jiwa

c. Madura                                                      :    672   jiwa

d. China                                                       :       13  jiwa

4. Jumlah Rumah tangga Miskin          :

a. Dusun Bentengan                         :    40 Jiwa

b. Dusun Krajan                               :  108 Jiwa

c. Dusun Pecemengan                     :    60 Jiwa

d. Dusun Tegalwero                         :    56 Jiwa

5. Jumlah Penduduk yang memilik jamban 

a. Jumlah Rumah yang memiliki jamban :    1.180 Buah

b. Jumlah Rumah tidak memiliki jamban :         75 Buah  

c. Jumlah rumah yang memiliki SPAL     :       800 Buah

 

Contact Details

  Alamat :   JALAN PANTAI BLIMBINGSARI NOMOR 116 BLIMBINGSARI
  Email : kantordesablimbingsari@gmail.com
  Telp. : -
  Instagram : -
  Facebook : Blimbingsari Goverment
  Twitter : -


© 2019,   Web Desa Kabupaten Banyuwangi